Automatic Registration iMRI

Softwareversion: 1.0
Revision: 1.0

Arbejdsgang for automatisk registrering

Trin

1.

Start arbejdsgangen Cranial Navigation fra Content Manager.

2.

Vælg Automatic Registration.

3.

Vent et øjeblik, mens scanningsdata sendes til navigationssystemet, hvis de ikke allerede vises.

4.

Vælg data, og vælg Register.

5.

Softwaren beregner registreringen.

Art-nr.: 60917-80DA

Godkendt af Brainlab den: 2019-11-25