Jak identifikovat svůj produkt

V případě hardwaru

Název produktu se nachází na štítku na zařízení.

V případě softwaru

Název a verzi produktu společnosti Brainlab zjistíte tímto postupem:

1. Klikněte na logo Brainlab v softwaru nebo je stiskněte (vpravo dole).  Otevře se dialogové okno.

2. Poznamenejte si název a číslo verze softwaru uvedené v dialogovém okně. K nalezení správné uživatelské příručky budete potřebovat první dvě číslice verze.

3. Tyto údaje zadejte do vyhledávacího pole na této stránce.
Ve výchozím nastavení se zobrazí nejnovější verze. Máte-li dřívější verzi softwaru, podívejte se do rozevírací nabídky, zda je k dispozici.