Trajectory Planning

Obsah

Začínáme

Začínáme s nástrojem Trajectory Planning (plánování trajektorie)Trajectory Planning je konfigurace zdravotnického prostředku založená na softwaru Trajectory, který poskytuje nezbytné základní funkce určené pro plánování trajektorií.

V softwaru Trajectory můžete ve snímcích naplánovat možné cesty pro zavádění chirurgických nástrojů.

Číslo výrobku: 60919-57CS

Datum vydání: 2019-05-09