Spine Planning

Funkce na stránce PlanningČ.

Součást

Chcete-li aktivovat úchyty pro přetahování, dotkněte se šroubu nebo vyberte šroub ze seznamu SCREWS.

Plánované parametry LengthDiameter šroubu.

Seznam SCREWS.

New Screw: Přidejte manuálně naplánovaný šroub.

Realistic Shape: Zapínáním a vypínáním funkce je možné zobrazit realistický tvar šroubu nebo jednoduchý válcový tvar.

Nástroje pro úpravu parametrů DiameterLength.

Virtual Rod: Zapínáním a vypínáním funkce je možné zobrazit délku změřenou mezi středy hlav šroubů.

Číslo výrobku: 60920-06CS

Datum vydání: 2020-03-09