Spine Planning

Zobrazení pro plánování šroubůČ.Součást

Zobrazení DRR/3D.

Výběrem šipek otevřete možnosti zobrazení:

  • DRR
  • 3D
  • AP: Anterior-posterior
  • Lat (L): Laterální levá
  • Lat (R): Laterální pravá
  • Screw: Střed na vybraném šroubu

Zobrazení Inline.

Žluté čáry určují aktuální řez v zobrazení Cine View.

Cine View: Přehrává řezy, které šroub kolmo protíná. Tlačítkem můžete spustit nebo pozastavit přehrávání řezů, nebo pomocí posuvníku vybrat řez.

Číslo výrobku: 60920-06CS

Datum vydání: 2020-03-09