Spine Planning

Le guide demandé est inconnu du système.

Kompatibilita se zdravotnickými prostředky a softwarem

Zařízení od jiných společností

Varování

Kompatibilní lékařský software společnosti Brainlab

Do systému se smí instalovat a se systémem se smí používat pouze lékařský software Brainlab specifikovaný společností Brainlab. Kontaktujte pracovníky technické podpory společnosti Brainlab, kteří vám objasní podrobnosti ohledně kompatibility s lékařským softwarem společnosti Brainlab.

Software od jiných společností

Upozornění

Aktualizace

Varování

Antivirová kontrola a malware

Společnost Brainlab doporučuje chránit systém moderním antivirovým programem.

Některá nastavení softwaru na ochranu proti malwaru (např. v antivirovém programu) mohou negativně ovlivnit výkonnost systému. Pokud jsou např. prováděny kontroly v reálném čase a je monitorován každý přístup k souboru, může být nahrávání a ukládání dat pacientů pomalé. Společnost Brainlab doporučuje deaktivovat kontroly v reálném čase a antivirovou kontrolu provádět v době mimo klinické použití.

Varování
Varování

Další informace o této problematice vám poskytne technická podpora společnosti Brainlab.

Aktualizace zabezpečení pro Windows a aktualizace ovladačů

Společnost Brainlab povoluje pouze instalaci bezpečnostních záplat. Neinstalujte servisní balíčky ani volitelné aktualizace. Ověřte své nastavení a ujistěte se, že aktualizace byly správně staženy a nainstalovány ve vhodné době. Neaktualizujte ovladače na platformách Brainlab.

Další informace o nastaveních a seznam aktualizací zabezpečení Microsoft zablokovaných technickou podporou Brainlab naleznete na webu Brainlab.

Adresa: www.brainlab.com/updates

Heslo: WindowsUpdates!89

Číslo výrobku: 60920-06CS

Datum vydání: 2020-03-09