Spine Planning

Jak plánovat s navrhovanými šroubyKrok

1.

Na základě definování cílové oblasti se šrouby automaticky přidají do sady snímků pro torakolumbální obratle.

Vyberte šroub ze seznamu SCREWS .

2.

Zkontrolujte parametry LengthDiameter šroubu.

Pomocí úchytů pro přetahování upravte polohu a/nebo délku šroubu.

3.

Proveďte potřebné úpravy parametru Diameter nebo jemné úpravy parametru Length pomocí ovládacích prvků .

4.

Volitelné: Pomocí zobrazení Cine View můžete zkontrolovat trajektorii plánovaného šroubu.

5.

Volitelné: Přepínáním funkce Virtual Rod můžete zobrazit/skrýt změřenou vzdálenost mezi středy hlav šroubů.

6.

Chcete-li šroub schválit, zaškrtněte příslušné políčko.

Symbol zaškrtnutí se zobrazí vedle schváleného šroubu v seznamu SCREWS.

Číslo výrobku: 60920-06CS

Datum vydání: 2020-03-09