Spine Planning

Právní formulace

Autorská práva

Tato příručka obsahuje patentované informace chráněné autorským právem. Je zakázáno jakoukoli část této příručky reprodukovat nebo překládat bez výslovného písemného souhlasu společnosti Brainlab.

Ochranné známky společnosti Brainlab

Brainlab® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG.

Ochranné známky jiných společností

Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.

Informace o patentech

Tento produkt může být předmětem jednoho nebo několika patentů či podaných patentových přihlášek. Podrobnosti: www.brainlab.com/patent.

Integrovaný software třetích stran

Tento program se zčásti zakládá na níže uvedených dílech. Úplné oznámení o licenci a autorských právech je možné nalézt na těchto odkazech:

Označení CEOznačení CE znamená, že produkt společnosti Brainlab splňuje základní požadavky směrnice Rady 93/42/EHS („MDD“).

Program Spine Planning je součástí systému Spine & Trauma Navigation System, který je podle pravidel stanovených ve směrnici MDD produktem třídy IIb.

Prodej v USA

Americké federální zákony omezují prodej tohoto zařízení lékařům nebo na objednávku lékaře.

Hlášení incidentů souvisejících s produktem

Jste povinni hlásit všechny závažné incidenty, které se mohly vyskytnout v souvislosti s tímto produktem společnosti Brainlab a v rámci Evropy příslušnému vnitrostátnímu příslušnému orgánu pro zdravotnické prostředky.

Číslo výrobku: 60920-06CS

Datum vydání: 2020-03-09