Spine Planning

Jak přidat a odebrat navrhované šroubyKrok

1.

Vyberte šipky v horní části seznamu SCREWS.

2.

Chcete-li přidat šroub, vyberte jej ze seznamu AVAILABLE SCREWS pomocí ikony se znaménkem plus .

Šroub se přidá do sady snímků a přesune se do seznamu SCREWS.

3.

Chcete-li některý šroub odebrat, vyberte jej ze seznamu SCREWS pomocí ikony se znaménkem mínus .

Šroub se přesune zpět do seznamu AVAILABLE SCREWS.

Číslo výrobku: 60920-06CS

Datum vydání: 2020-03-09