Spine Planning

Použití systému

Účel použití a indikace pro použití / zamýšlený účel

Spine & Trauma Navigation System slouží jako intraoperační lokalizační systém řízený obrazem pro minimálně invazivní chirurgické zákroky. Propojuje ruční sondu sledovanou pomocí systému snímajícího pasivní markery s prostorem virtuálního počítačového obrazu předoperačních nebo intraoperačních obrazových 3D dat pacienta.

Spine & Trauma Navigation System umožňuje počítačem řízenou navigaci lékařských obrazových dat, která lze pořídit před operací nebo během operace pomocí příslušného systému pro pořizování snímků. Program umožňuje plánování velikosti šroubového implantátu a orientaci v rigidních kostních strukturách pomocí předem nakalibrovaných a dále individuálně kalibrovaných chirurgických nástrojů.

Systém je určen pro použití při takových zdravotních obtížích, kde může být vhodný stereotaktický chirurgický zákrok a kde lze podle CT, MR, 2D skiaskopické a 3D skiaskopické rekonstrukce obrazu a/nebo modelu anatomie, založeného na obrazových datech, identifikovat vztah k rigidní anatomické struktuře, jako je například lebka, pánev a dlouhá kost nebo obratel.

Známé kontraindikace

Pro použití tohoto prostředku nejsou žádné známé kontraindikace.

Místo použití

Plánovací úlohy se provádějí v ordinaci nebo na operačním sále.

Navigační úlohy se provádějí v ordinaci nebo na operačním sále.

Profily uživatelů

Neurochirurgové, ortopedové, páteřní chirurgové a traumatologové či jejich asistenti, kteří mají k dispozici systém pro pořizování 3D snímků (např. CT nebo 3D C-rameno) nebo využívají obrazová data z CT a podobných systémů (a potenciálně fúzní MR), pořízená před operací v kombinaci s navigačním systémem Brainlab.

Dotčená skupina pacientů

Jedná se o populaci pacientů, která trpí takovými zdravotními obtížemi, při nichž může být vhodný stereotaktický chirurgický zákrok a kde lze podle CT, 3D skiaskopické rekonstrukce obrazu identifikovat vztah k rigidní anatomické struktuře, jako je například lebka, pánev a dlouhá kost nebo obratel.

Klinický přínos

Spine & Trauma Navigation System poskytuje tyto přínosy:

  • vyšší přesnost při umísťování šroubových implantátů oproti konvenčním technikám,

  • nižší ozáření operujícího personálu oproti konvenčním technikám,

  • menší počet komplikací (během operace i po operaci) v důsledku nesprávně umístěných šroubů oproti konvenčním technikám,

  • snížení či eliminace nutnosti, aby se pacient vrátil na operační sál kvůli revizní operaci.

Kontrola hodnověrnosti

Varování
Číslo výrobku: 60920-06CS

Datum vydání: 2020-03-09