Spine Planning

Jak naplánovat šrouby manuálněKrok

1.

Vyberte možnost New Screw .

Šroub se přidá rovnoběžně s aktuálně vybraným šroubem. Není-li vybraný žádný šroub, šroub se přidá do středu zobrazení Inline.

2.

Zkontrolujte parametry LengthDiameter vybraného šroubu.

Pomocí úchytů pro přetahování upravte polohu a/nebo délku šroubu.

3.

Proveďte potřebné úpravy parametru Diameter nebo jemné úpravy parametru Length pomocí ovládacích prvků .

4.

Kroky manuálního plánování zopakujte u každého šroubu.

5.

Volitelné: Zapínáním a vypínáním funkce Realistic Shape je možné zobrazit realistický tvar šroubu nebo jednoduchý válcový tvar.

6.

Volitelné: Výběrem ikony odpadkového koše můžete vybraný šroub odstranit.

Číslo výrobku: 60920-06CS

Datum vydání: 2020-03-09