Patient Data Manager

Obsah

Valg og behandling av pasientdata

Generell informasjon

Patient Selection gjør det mulig å søke etter og velge en pasient, redigere pasientinformasjon, slå sammen identiske poster og slette pasienter.

Patient Selection åpnes etter at du logger på systemet eller etter åpning av ønsket arbeidsflyt.

Søkealternativer

Nr.

Forklaring

Søkefelt: Oppgi pasientnavn eller annen identifiserende informasjon.Velg avmerkingsboksen CD/USB for kun å vise data som ligger på CD/USB-mediet.

Velg filteret Worklist for kun å vise pasienter som er inkludert i enhetens arbeidsliste.

Velg filteret Marked for kun å vise pasienter som du merket av i den aktuelle økten.

Velg Browse for å velge mappen som inneholder DICOM-data fra ditt filsystem.

Jokere

Jokere kan brukes i søkefeltet for å hente frem en pasientliste. For eksempel:

Søkestreng

Resultat

b*

Alle pasienter med etternavn som begynner på “b”

*^b*

Alle pasienter med fornavn som begynner på “b”

Ikoner for lagringslokasjon

Ikoner i Patient Selection indikerer hvor pasientdata er lagret. Hvis data er lagret på mer enn ett sted, vises flere ikoner. Hvis data kun lagres på den lokale enheten, vises ikke noe ikon.

Ikon

DatalagringslokasjonTilpasset lagringsplassering (f.eks. Browse…)Brainlab lagringslokasjon (f.eks. Brainlab DICOM Proxy, sentral Brainlab-server)


PACSQuentryTilkoblet USB-lagringsenhetInnsatt CD/DVD

Art. nr. 60919-39NO

Datum zveřejnění: 2019-04-25