Patient Data Manager

Obsah

Kompatibilita se zdravotnickými zařízeními a softwarem

Kompatibilní zdravotnické platformy společnosti Brainlab

Patient Data Manager je kompatibilní s:

 • Buzz 1.x, 2.x
 • Curve 1.x, upevněný na stropě
 • Kick 1.x, 2.x
 • Node Server 4.x, 5.x
 • Plánovací stanice 6.x, 7.x, 8.x, 9.x

Další platformy společnosti Brainlab

Po vydání této uživatelská příručky mohou být dostupné i další kompatibilní platformy společnosti Brainlab. Máte-li jakékoli otázky týkající se kompatibility, kontaktujte technickou podporu společnosti Brainlab.

Kompatibilní lékařský software společnosti Brainlab

Do systému se smí instalovat a se systémem se smí používat pouze lékařský software Brainlab specifikovaný společností Brainlab. Kontaktujte pracovníky technické podpory společnosti Brainlab, kteří vám objasní podrobnosti ohledně kompatibility s lékařským softwarem společnosti Brainlab.

Další software společnosti Brainlab

Po vydání této uživatelská příručky mohou být dostupné i jiné kompatibilní platformy společnosti Brainlab.

V případě, že aktuálně používáte jinou verzi programu, než jsou verze výše uvedené, obraťte se ohledně zjištění kompatibility na technickou podporu společnosti Brainlab.

Varování

Kompatibilní software nepocházející od společnosti Brainlab

Patient Data Manager je kompatibilní s:

 • Microsoft Windows 7
 • Microsoft Windows 8.1

 • Microsoft Windows 10

 • Microsoft Windows Server 2008

 • Microsoft Windows Server 2012

 • Microsoft Windows Server 2016

Aktualizace zabezpečení společnosti Microsoft pro systém Windows a aktualizace ovladačů

Společnost Brainlab umožňuje pouze instalaci bezpečnostních záplat. Neinstalujte aktualizace Service Pack a volitelné aktualizace. Zkontrolujte své nastavení, abyste zajistili, že aktualizace budou staženy a nainstalovány správně a ve vhodnou dobu. Neaktualizujte ovladače na platformách Brainlab.

Další informace o nastavení a seznam Microsoft Security Updates (Aktualizace zabezpečení společnosti Microsoft) blokovaných podporou Brainlab naleznete na webové stránce společnosti Brainlab.

Adresa: www.brainlab.com/updates

Heslo: WindowsUpdates!89

Aktualizace

Varování

Antivirové kontroly a malware

Společnost Brainlab doporučuje chránit systém pomocí nejmodernějšího antivirového softwaru.

Uvědomte si však, že některá nastavení ochrany proti škodlivému softwaru (např. Antivirový program) mohou negativně ovlivnit výkon systému. Pokud se například provádí antivirová kontrola v reálném čase a monitoruje každý přístup k souborům, může být načítání a ukládání dat pacientů zpomaleno. Společnost Brainlab doporučuje kontrolu v reálném čase vypnout a provádět antivirové kontroly během neklinických hodin.

Varování
Varování

Další informace týkající se této problematiky získáte od společnosti Brainlab.

Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21