Patient Data Manager

Obsah

Pořizování snímků obrazovky

Skladování a export snímků obrazovky

Po volbě pacienta se všechny snímky obrazovky z ošetření uloží k datům pacienta.

Snímky obrazovky jsou dostupné vzdáleně prostřednictvím OR Portal, po zapnutí systému a připojení k nemocniční síti.

Snímky obrazovky je možné exportovat na paměťové zařízení USB prostřednictvím nabídky Export.

Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21