Patient Data Manager

Obsah

Cíl exportuČ.

Cíle

Vložené CD/DVD nebo USB paměťové zařízení.

Předem nastavené umístění v síti.

Umístění síťového úložiště DICOM RT.

Odeslání na účet Quentry.

Chcete-li exportovat anonymizovaná data pacienta, zaškrtněte políčko Anonymize.

Chcete-li uložit data ve formátu DICOM na místní disk a do zvoleného cílového umístění, zaškrtněte políčko DICOM Burned-In Export.

Pomocí možnosti Browse… zvolte složku v aplikaci Windows Explorer (Průzkumník Windows) a exportujte plány, snímky obrazovky, videa a soubory PDF.

Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21