Patient Data Manager

Obsah

Nabídka Settings

Nabídka SettingsČ.SoučástVysvětlení

Zaškrtávací políčko Always Feet to Head – Supine (LPH) for DICOM Viewer

Zaškrtnutím přepíšete výchozí orientaci v softwaru DICOM Viewer.

View Orientation

Vyberte orientaci pohledu.

Presets

Vyberte existující předvolby nebo z dostupných zdrojů vytvořte a uložte nové.

Language

Změní jazyk ve všech aplikacích, v nichž je k dispozici odpovídající překlad.

Aby byla změna dokončena, restartujte systém.

Connections

Zobrazuje dostupné připojení k jiným systémům Brainlab.

Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21