Patient Data Manager

Obsah

Použití navigačního systému s připojením Buzz

Krok

1.

Připojte požadované zdroje videa a zapněte systémy.

2.

Vyberte pacienta a příslušná data.

3.

Zvolte navigační program.

Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21