Patient Data Manager

Obsah

Přenesení intraoperačních dat pro navigaci (varianta 2)

Při přenosu dat pro navigaci můžete také postupovat podle těchto kroků.

Krok

1.

Zvolte tlačítko Home pro přístup na hlavní obrazovku.

2.

Zvolte Data a vyberte příslušná data a upravte obsah podle potřeby.

3.

Zvolte Done.

Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21