Patient Data Manager

Obsah

Aktivace iHelp

iHelp zajišťuje vzdálený přístup k technické podpoře od společnosti Brainlab. Před vstupem do aplikace iHelp se spojte s technickou podporou Brainlab, protože před použitím této funkce je nutné ji aktivovat.

Krok

1.

Na liště nástrojů zvolte Help.

2.

V nabídce, která se otevře, vyberte možnost iHelp.

3.

Pro deaktivaci funkce iHelp stiskněte dané tlačítko znovu.

Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21