Patient Data Manager

Obsah

Funkce záznamu

Záznam

Je možné zaznamenávat výstup z displeje a také exportovat pro pozdější zobrazení.

Skladování a export nahrávek

Všechny nahrávky z ošetření se ukládají k datům pacienta.

Nahrávky jsou dostupné vzdáleně prostřednictvím OR Portal, po zapnutí systému a připojení k nemocniční síti.

Nahrávky je možné exportovat na paměťové zařízení USB prostřednictvím nabídky Export.

Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21