Patient Data Manager

Obsah

Jak exportovat více datových sadKrok

1.

V aplikaci Patient Selection zvolte Export z rozevírací nabídky Manage v panelu nástrojů.

Zobrazí se výzva k výběru pacienta nebo více pacientů.

2.

Zvolte pacienty, které chcete na seznamu Patient List exportovat.

3.

V horní části obrazovky zvolte možnost Export .

4.

Vyberte cílové umístění exportu.

Lišta průběhu indikuje stav exportu.

5.

Dialogové okno ukazuje, kdy je export dokončen.

Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21