Patient Data Manager

Obsah

Použití systému

Obecné informace

Aplikace Patient Data Manager se skládá z Content Manager, Patient Selection a Data Selection.

Zamýšlené použití

Aplikace Patient Data Manager je určena k nahrání dat pacienta z připojených síťových umístění a vyměnitelných médií a jejich exportu do těchto umístění (jako např. sdílení souborů a PACS). Dále je program určen ke spuštění jiných aplikací (jako např. plánovacích a navigačních aplikací Brainlab) a ke směrování aplikací a připojených zdrojů videa na displeje připojené k systému, na kterých běží Patient Data Manager. Software má rovněž sloužit k vzájemnému síťovému propojení dvou systémů Brainlab.

Určená populace pacientů

Zařízení nevyžaduje specifickou populaci pacientů.

Zamýšlený uživatelský profil

Zařízení je obecně používáno zdravotnickými pracovníky. Je určeno pro vyškolené zdravotnické pracovníky v nemocnicích, tj. pro lékaře v oboru neurochirurgie, chirurgy provádějící operace v oblasti páteř a trauma, provádějící ortopedické operace a další lékaře, kteří potřebují spouštět jiné aplikace společnosti Brainlab (např. navigační program společnosti Brainlab) a pro personál operačního sálu (včetně již dříve zmíněných lékařů), který je odpovědný za směrování videa a/nebo aplikací na dostupné displeje.

Prostředí zamýšleného použití

Aplikace je určena pro použití na platformách Brainlab uvnitř i vně OS nebo na běžných počítačích.

Viz též dokumentace příslušné platformy pro primární funkce použité platformy.

Pracovní principy

Software může být použit buď v počítačích s klávesnicí a myší nebo na počítačích s dotykovou obrazovkou.

Viz též dokumentace příslušné platformy pro primární funkce použité platformy.

Primární provozní funkce

Primární provozní funkce související s rizikem:

  • Výběr dat pacientů

Často používané primární provozní funkce:

  • Prohlížení a směrování připojených videosignálů
  • Výběr dat pacientů
  • Spouštění aplikací (např. software pro plánování společnosti Brainlab)

Viz též dokumentace příslušné platformy pro primární funkce použité platformy.

Scénáře použití

Software lze instalovat na různých systémech včetně Brainlab Buzz, Curve, Kick, plánovacích stanic a platforem Node. Umožňuje spustit aplikace, například Brainlab Elements. Tento scénář v kombinaci se zamýšleným použitím, jak je uvedeno výše, vede k následujícím hlavním účelům použití:

  • Uživatel chce spustit navigační aplikaci buď s předem naplánovanými daty, daty bez plánovaného obsahu nebo bez obrazových dat
  • Uživatel chce spustit plánovací aplikace s daty pacientů
  • Uživatel chce prohlížet připojené video signály před navigačním procesem nebo během něj
  • Uživatel chce exportovat data ze systému buď pro účely dokumentace nebo pro účely léčby

Místo použití

Určeno pro vnitřní použití, zpravidla v nemocnici nebo klinickém zařízení.

Kontrola hodnověrnosti

Varování
Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21