Patient Data Manager

Obsah

Sloučení dat

Sloučení dat

Pokud se v oblasti SELECTED DATA zobrazují data (např. trajektorie, objekty nebo fúze) a poté je zvolen plán, otevře se následující dialogové okno.Možnosti

Chcete-li přepsat a přidat chybějící obsah, zvolte Merge.

Chcete-li odstranit dříve vybraná data a pouze vybrat obsah v rámci plánu, stiskněte Discard.

Chcete-li zachovat dříve vybraná data a nepřidávat nově vybraný plán, stiskněte Cancel.

Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21