Patient Data Manager

Obsah

Výběr datKrok

1.

Zvolte pacienta.

2.

Vyberte datové sady , které chcete použít.

Data se zobrazí v oblasti SELECTED DATA .

3.

Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK .

Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21