Patient Data Manager

Obsah

Použití připojených systémů

Spuštěný software

Software lze spustit z kteréhokoli zařízení, nicméně musí vždy běžet na systému, na který byl nainstalován.

Aplikace nainstalované na navigačním systému (např. DICOM Viewer) mohou být spuštěny pouze na Buzz při použití připojených systémů. Ten může být navíc spuštěn jen jednou.

Zobrazování video zdrojů

Zdroje videa je možné zobrazovat na jednom nebo obou zařízeních, bez ohledu na to, ke kterému z nich je zdroj videa připojen.

Omezení

  • V případě, že je nainstalován více než jeden systém Buzz najednou, může být k navigačnímu systému připojen jen jeden.
  • Content Manager může být současně zobrazen jen na jednom displeji. Chcete-li na svém aktuálním displeji otevřít Content Manager, stiskněte tlačítko domovské obrazovky. Tím se zavře na dříve aktivním displeji.
  • Má-li se navigační aplikace zobrazit na systému Buzz, musí se zobrazovat také na navigačním systému. Podobně musí být na systému Buzz zobrazena aplikace pro plánování, aby mohla být zobrazena i na navigačním systému.
Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21