Patient Data Manager

Obsah

Jak se připojit k dálkovému ovládáníKrok

1.

Zvolte ikonu Remote Control na hlavní obrazovce aplikace Content Manager.

Pokyny pro další kroky jsou uvedeny v dialogovém okně REMOTE CONTROL.

2.

Připojte tablet k síti WiFi uvedené v poli WIFI NAME.

3.

Otevřete uvedenou URL v prohlížeči tabletu, čímž zahájíte propojení s dálkovým ovládáním.

Content Manager lze nyní ovládat pomocí tabletu a systému Buzz.

Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21