Patient Data Manager

Obsah

Výběr dat

Obecné informace

Data Selection seřadí data chronologicky a ta mohou být vybrána buď po zvolení pacienta, nebo po otevření aplikace Brainlab (podívejte se do příslušné Uživatelské příručky k programu).

Plány specifické pro aplikaciPlány vytvořené pomocí určitých aplikací Brainlab obsahují doplňková metadata, jako jsou např.:

  • Klinický záměr (např. léčba, výzkum, udržování)

  • Ikona aplikace, pomocí níž byl plán uložen

  • Přidružená anatomická krajina

Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21