Patient Data Manager

Obsah

Filtrovací softwarové aplikace a spouštění předem nakonfigurovaných pracovních postupů

V závislosti na konfiguraci vašeho systému se může obrazovka pro výběr lišit:

  • Na obrazovce pro výběr lze zobrazit typy procedur, které lze na systému provádět. Chcete-li sledovat filtrovaný výběr příslušných softwarových aplikací, stiskněte tlačítko pro odpovídající postup.

  • Pokud máte v systému nainstalován předem nakonfigurovaný pracovní postup, stiskněte odpovídající tlačítko, čímž otevřete sadu úkolů, které se mají provést v definovaném pořadí.

Pokud je pro váš systém k dispozici pouze jedna možnost, spustí se automaticky.

Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21