Patient Data Manager

Obsah

Právní informace

Autorská práva

Tato příručka obsahuje patentované informace chráněné autorským právem. Je zakázáno jakoukoli část této příručky reprodukovat nebo překládat bez výslovného písemného souhlasu společnosti Brainlab.

Ochranné známky společnosti Brainlab

Brainlab® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a/nebo USA.

Brainlab NodeTM je ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a/nebo USA.

BuzzTM je ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a/nebo USA.

CurveTM je ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a/nebo USA.

Kick® je ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a/nebo USA.

iHelp® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a/nebo USA.

Ochranné známky jiných společností

  • Microsoft® a Windows® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

  • Google ChromeTM je obchodní známka společnosti Google, Inc.

Informace o patentech

Tento produkt může být chráněn jedním nebo několika patenty nebo podanými patentovými přihláškami. Podrobnosti viz: www.brainlab.com/patent.

Shoda DICOM

Prohlášení o shodě DICOM lze najít na domovské stránce společnosti Brainlab na adrese: www.brainlab.com/dicom.

Integrovaný software třetích stran

Tento program je částečně založen na následujícím díle. Plnou licenci a oznámení o autorských právech lze na níže uvedených odkazech:

Označení CEOznačení CE znamená, že příslušný produkt společnosti Brainlab vyhovuje základním požadavkům směrnice 93/42/EHS Evropské rady o zdravotnických prostředcích („MDD“).

Dle pravidel stanovených směrnicí MDD je Patient Data Manager produkt třídy I.

Oznámení incidentů souvisejících s produktem

Jakýkoli vážný incident, který se může vyskytnout v souvislosti s tímto produktem, jste povinni oznámit společnosti Brainlab a příslušným orgánům.

Prodej v USA

Upozornění
Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21