Patient Data Manager

Obsah

Hlavní obrazovka aplikace Content Manager

Přístup k hlavní obrazovce aplikace Content Manager

Způsoby přístupu na hlavní obrazovku aplikace Content Manager se liší v závislosti na používaném systému Brainlab a softwarové aplikaci.

TlačítkoPopis


Jestliže má váš systém Brainlab na přední straně monitoru hardwarové tlačítko domovské obrazovky, můžete je kdykoli stisknout.


Na systémech Brainlab, které nedisponují hardwarovým tlačítkem domovské obrazovky, můžete kdykoli stisknout plovoucí tlačítko domovské obrazovky.


V softwarové aplikaci zvolte tlačítko Home.

RozvrženíHlavní obrazovka Content Manager je rozdělena na tři části:

Č.

Oblast

Funkce

Panel nástrojů

Umožňuje hledat pacienty, vybrat data, exportovat data, upravovat nastavení, vybrat klasifikace nemocí, vytvářet rozvržení, otevřít informace o softwaru a provést vypnutí.

Aplikace a zdroje

Spusťte software Brainlab, spusťte aplikace, zobrazte zdroje videa.

Ovládání displeje

Slouží k ovládání streamování a nahrávání, přehození nebo klonování displejů, ke správě zobrazeného obsahu, k výběru rozvržení a výběru předvoleb.

Tlačítka ovládacího panelu

Tlačítko

Name

FunkcePatient

Otevře výběr pacienta.Disease

Otevře krok klasifikace onemocnění.Data

Otevře výběr dat.Connect

Otevře možnosti připojení k dalším obrazovkám a systémům.Save As

Otevře dialog Save as Plan.Export

Otevře dialog Export.Settings

Otevře nabídku nastavení softwaru.Help

Otevřou se kontaktní informace společnosti Brainlab a máte možnost aktivovat iHelp. Nabídka Help rovněž identifikuje nainstalované softwarové aplikace a připojené systémy a rovněž poskytuje možnost odpojit systémy.Minimize

Minimalizuje aplikaci Content Manager při používání plánovací stanice nebo PC.Finish

Otevře rozevírací nabídku s výběrem možnosti ukončit nebo přepnout pracovní postup.Switch workflow

Slouží k návratu na stránku pro výběr pracovního postupu v aplikaci Content Manager.New treatment

Odhlásí aktuálního uživatele a otevře nové ošetření.Restart

Restartuje systém.Shut down

Vypne systém.Exit

Zavře aplikaci Content Manager.

Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21