Patient Data Manager

Obsah

Funkce připojení

Obecné informace

K systému Buzz lze připojit navigační systém nebo PC na operačním sále s nainstalovaným PDM. To umožní:

  • použití další dotykové obrazovky;
  • použití všech nainstalovaných aplikací na obou systémech;
  • zobrazování všech video zdrojů připojených k oběma systémům.

Rychlost obnovy snímku

Rychlost obnovy snímku závisí na kvalitě síťového připojení. Vysoká vytíženost sítě může snížit rychlost obnovy snímku.

Připojení v integrovaném operačním sále

Na integrovaném operačním sále, kde se používá navigační systém a systém Buzz upevněný na stropě, jsou obvykle tyto dva systémy připojeny po zapnutí kontinuálně.

K připojení systémů nejsou nutné žádné manuální kroky.

Připojovací tlačítka

Tlačítko

Funkce  • Otevře seznam dostupných systémů Buzz.
  • Ze seznamu systémů zvolte odpovídající systém Buzz, který se má připojit.


Zruší požadavek na připojení před potvrzením/zamítnutím u všech systémů Buzz.Stisknutím ikony Accept na systému Buzz dokončíte připojení.Stisknutím ikony Reject na systému Buzz zamítnete připojení.Stisknutím ikony Settings zobrazíte aktuální připojení a také možnost odpojení.

Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21