Patient Data Manager

Obsah

Přenášení videa

Krok

1.

Klikněte na Stream pod zvoleným displejem.

Oranžový rámeček označuje, že se vysílání zobrazuje na vzdáleném systému.

2.

Pro zastavení přenosu opět klikněte na Stream.

Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21