Patient Data Manager

Obsah

Vytváření událostí

Obecné informace

Dokumentujte vytvořením události změnu v historii léčby pacienta nebo v anatomii pacienta.

Události lze použít k rozdělení datových clusterů v určitém časovém bodě (například po chirurgickém zákroku).

Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21