Patient Data Manager

Obsah

Připojení a odpojení systémů

Připojení a odpojení

Tato část popisuje připojení a odpojení od služby Buzz.

Připojení k systémům bez Content Manager

Pro připojení Buzz k navigačnímu systému, který nemá nainstalovaný Content Manager, musí být připojení nakonfigurováno technickou podporou společnosti Brainlab. Jakmile je nakonfigurováno, připojte jej stisknutím odpovídajících ikon v aplikaci Content Manager.

V závislosti na konfiguraci:

  • můžete být vyzváni k potvrzení připojení
  • můžete získat pouze náhled nebo úplnou kontrolu nad navigačním systémem
Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21