Patient Data Manager

Obsah

Výběr a správa dat pacientů

Obecné informace

Patient Selection umožňuje vyhledat zvoleného pacienta, úpravu informací o pacientovi, sloučení dvakrát založených pacientů a vymazání pacientů.

Patient Selection se otevře po přihlášení k systému nebo po otevření požadovaného pracovního postupu.

Možnosti vyhledávání

Č.

Vysvětlení

Vyhledávací pole: Vložte jméno pacienta nebo jinou identifikační informaci.Zaškrtnutím políčka CD/USB zobrazíte pouze data uložená na vloženém médiu CD/USB.

Výběrem filtru pracovního seznamu Worklist zobrazíte pouze pacienty zařazené do pracovního seznamu zařízení.

Zvolte funkci Marked filtr pro zobrazení pouze těch pacientů, které jste označili v aktuální relaci.

Zvolte funkci Browse a vyberte složku obsahující data DICOM z vašeho systému souborů.

Zástupné znaky

Ve vyhledávacím poli pro získání seznamu pacientů je možné použít zástupné znaky. Například:

Vyhledávací řetězec

Výsledky

b*

Všichni pacienti, jejichž příjmení začíná písmenem „b“

*^b*

Všichni pacienti, jejichž jméno začíná písmenem „b“

Ikony umístění úložiště

Ikony v Patient Selection signalizují, kde jsou uložena data pacienta. Pokud jsou data uložena na více než jednom místě, zobrazuje se více ikon. Pokud jsou data uložena pouze na místním zařízení, nezobrazuje se žádná ikona.

Ikona

Umístění úložiště datVlastní umístění úložiště (např. možnost Browse…)Umístění úložiště Brainlab (např. Brainlab DICOM Proxy, centrální server Brainlab)


PACSQuentryPřipojené USB paměťové zařízeníVložený disk CD/DVD

Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21