Origin Data Management

Obsah

Patienthantering

Om patienthantering

I Patient Selection kan du söka efter och välja en patient, redigera patientinformation, slå samman dubbletter och radera patienter.

Art. nr 60920-26SV

Datum vydání: 2020-07-21