Origin Data Management

Obsah

Snimanje snimki zaslona

Pohrana i izvoz snimki zaslona

Nakon odabira pacijenta, sve snimke zaslona iz te sesije spremit će se u podatke pacijenta.

Snimkama zaslona možete pristupati daljinski putem portala OR Portal, pod uvjetom da je sustav uključen i povezan na bolničku mrežu.

Snimke zaslona možete i izvesti na USB uređaj za pohranu ili mrežnu lokaciju putem izbornika Export.

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09