Origin Data Management

Obsah

Izrada novog događaja

Izradom događaja, korisnik može sortirati podatke na temelju vremenske crte.

Korak

1.

U alatnoj traci odaberite Manage i zatim New Event.

Otvorit će se dijaloški okvir.

2.

Odaberite vrstu događaja u padajućem izborniku.

3.

Možete ažurirati unaprijed ispunjeno polje s nazivom i, ako želite, dodati opis.

4.

Odaberite OK kada završite.

Na vremenskoj je traci izrađen događaj i stavke su u skladu s time pregrupirane u nove klastere, ako je to primjenjivo.

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09