Origin Data Management

Obsah

Automatska distribucija prema Active Directory Policy (pravilo aktivnog imenika)

Da biste svim klijentima mogli distribuirati samopotpisani certifikat putem pravilnika grupe domena, preuzmite certifikat s poslužitelja. U tu se svrhu prijavite na klijent koji je povezan sa softverom Origin Server i provedite sljedeće korake.

Korak

1.

Otvorite web-preglednik (npr. Internet Explorer) i upišite web-adresu (URL) svog softvera Origin Server.

Prikazuje se sigurnosno upozorenje o certifikatu.

2.

Odaberite Continue to this website (not recommended) (Nastavi na to web-mjesto (ne preporučuje se)).

Prikazuje se stranica za prijavu softvera Origin Server.

Odaberite Certificate error (Pogreška certifikata) u adresnoj traci preglednika.

3.

Prikazuje se dijaloški okvir Untrusted Certificate (Nepouzdani certifikat).

4.

Odaberite View certificates (Prikaz certifikata).

Prikazuje se dijaloški okvir Certificate (Certifikat).

5.

Odaberite karticu Details (Pojedinosti), zatim odaberite Copy to File (Kopiraj u datoteku).

Pokreće se Certificate Import Wizard (Čarobnjak za uvoz certifikata).

Slijedite korake za preuzimanje certifikata, zatim odaberite Finish (Završi).

6.

Po završetku uvoza prikazuje se poruka. Odaberite OK (U redu).

7.

Zatvorite dijaloški okvir Certificate (Certifikat) tako da odaberete OK (U redu).

Izvezeni certifikat prikazuje se na radnoj površini.

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09