Origin Data Management

Obsah

Dodavanje sigurnosne iznimke za preglednik

Ako želite ignorirati upozorenje o sigurnoj vezi i želite nastaviti, možete dodati sigurnosnu iznimku u preglednik. Ako je Active Connection Mode RDP ili ActiveX, možete nastaviti poduzimanjem sljedećih koraka:

Korak

1.

Provjerite je li udaljeni poslužitelj ispravan.

2.

Odaberite I understand the Risks (Razumijem rizike).

3.

Odaberite Add Exception (Dodaj iznimku).

4.

Označite Permanently store this exception (Trajno spremi ovu iznimku).

5.

Odaberite Confirm Security Exception (Potvrdi sigurnosnu iznimku).

Ako je Active Connection Mode HTML5, morate dodati dvije sigurnosne iznimke.

  • Prva iznimka je ona gore opisana.
  • Drugu iznimku treba dodati portu 8080.

Da biste to napravili, stranici pristupite putem sljedećeg URL-a:

https://<naziv_poslužitelja>:8080

Pobrinite se da sigurnosnu iznimku potvrdite jednom.

Nakon prihvaćanja pojavljuje se dijaloški okvir pogreške i preusmjereni ste na portal. Od tamo možete nastaviti normalno raditi.

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09