Origin Data Management

Obsah

Višestruki parametri

Ako želite pretraživati višestruke vrijednosti jednog parametra (npr. višestruke vrijednosti StudyUID), možete učiniti sljedeće:

  • upotrijebiti zadanu metodu IHE standarda tako da se koristite zarezom za razdvajanje vrijednosti pretraživanja; ili

  • ponoviti parove parametara i vrijednosti odvojene znakom &.

Primjeri navedeni u nastavku prikazuju kako se upotrebljavaju ove dvije različite metode:

https://desvnode02.brainlab.net/IHEInvokeImageDisplay?requestType=STUDY&studyUID=1.2.3.4.5.6.7.8.9&studyUID=9.8.7.6&studyUID=…

https://desvnode02.brainlab.net/IHEInvokeImageDisplay?requestType=STUDY&studyUID=1.2.3.4.5.6.7.8.9,9.8.7.6,…

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09