Origin Data Management

Obsah

Povratak na popis pacijenata

Korak

Prilikom izrađivanja ili uređivanja pacijenta odaberite Patient List za povratak na odabir pacijenta.

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09