Origin Data Management

Obsah

Obuka i dokumentacija

Obuka tvrtke Brainlab

Prije upotrebe sustava svi korisnici moraju sudjelovati u obaveznom programu obuke koji održava ovlašteni predstavnik tvrtke Brainlab kako bi se osigurala sigurna i pravilna upotreba.

Podrška uz nadzor

Prije upotrebe sustava za kirurške zahvate pri kojima se računalno potpomognuta navigacija smatra kritičnom, izvršite dostatan broj kompletnih zahvata zajedno s predstavnikom tvrtke Brainlab.

Odgovornost

Upozorenje

Komponentama sustava i pomoćnim instrumentima smije rukovati samo osposobljeno medicinsko osoblje.

Produljeno vrijeme rada u operacijskoj dvorani

Sustavi navigacije tvrtke Brainlab osjetljiva su tehnička oprema. Trajanje operacije koja se obavlja s pomoću navigacije može se razlikovati ovisno o načinu postavljanja operacijske dvorane, pozicioniranju pacijenta te trajanju i složenosti izračuna. Na korisniku je da odluči je li moguće produljenje prihvatljivo za određenog pacijenta i njegovo liječenje.

Čitanje korisničkih priručnika

Ovaj priručnik opisuje složeni medicinski softver prema kojemu se treba odnositi s pažnjom.

Stoga je važno da svi korisnici sustava, instrumenta ili softvera:

  • Prije rukovanja opremom pažljivo pročitaju priručnik
  • Imaju pristup ovom priručniku u svakom trenutku
Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09