Origin Data Management

Obsah

Upotreba navigacijskog sustava sa sustavom Buzz

Korak

1.

Spojite videoizvore i pokrenite sustave.

2.

Odaberite pacijenta i odgovarajuće podatke.

3.

Odaberite navigacijski softver.

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09