Origin Data Management

Obsah

Aktivacija certifikata

Za aktivaciju certifikata slijedite ove korake:

Korak

1.

Prijavite se u Origin Server kao lokalni administrator.

2.

U pregledniku datoteka otvorite direktorij:

%BRAINLAB_PUT%\OriginDeployment\.

3.

U ovom direktoriju pokrenite skriptu PowerShell

ChangeOriginServerCertificate.ps1

tako da kliknete desnom tipkom miša i odaberete Run PowerShell (Pokreni PowerShell).

4.

U otvorenom dijaloškom okviru Windows PowerShell odaberite certifikat s popisa koji želite aktivirati za Origin Server.

5.

Upišite odgovarajući broj certifikata u dijelu Enter selection (Unesi odabir).

6.

Skripta konfigurira i aktivira odabrani certifikat za Origin Server.

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09