Origin Data Management

Obsah

Onemogućavanje provjera opozivaSustav Windows ima pravilnik lokalne grupe za onemogućavanje provjera opoziva.

Korak

1.

U izborniku Start (Početak) sustava Windows odaberite Run (Pokreni) i upišite gpedit.msc.

Otvara se dijaloški okvir Group Policy (Pravilnik grupe).

2.

Pod Local Computer Policy (Pravilnik lokalnog računala) odaberite Windows Settings (Postavke sustava Windows) te zatim Security Settings (Postavke sigurnosti).

3.

Odaberite Public Key Policies (Pravilnici javnog ključa) te zatim otvorite Certificate Path Validation (Provjera autentičnosti puta certifikata).

Otvara se dijaloški okvir Certificate Path Validation Settings Properties (Svojstva postavki provjere autentičnosti puta certifikata).

4.

U kartici Network Retrieval (Mrežno dohvaćanje) deaktivirajte potvrdni okvir Automatically update certificates in the Microsoft Root Certificate Program (Automatski ažuriraj certifikate u Microsoftovom programu korijenskog certifikata) .

5.

Odaberite OK (U redu).

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09