Origin Data Management

Obsah

Kako prekinuti vezu sa sustavima

Na raspolaganju su vam dvije mogućnosti prekida veze između navigacijskog sustava i sustava Buzz.

Korak

1.

Odaberite Settings.

2.

Odaberite Disconnect u izborniku Connections.

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09