Origin Data Management

Obsah

Prijenos intraoperativnih podataka za navigaciju (2. opcija)

Osim gore navedenog, intraoperativne podatke za navigaciju možete prenijeti i s pomoću sljedećih koraka.

Korak

1.

Odaberite gumb Home za pristup glavnom zaslonu.

2.

Odaberite Data i odgovarajuće podatke te prema potrebi uredite sadržaj.

3.

Odaberite Done.

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09