Origin Data Management

Obsah

Uvod

O aplikaciji Content Manager

Namjena aplikacije Content Manager je:

  • Vizualizacija dostupnih aplikacija

  • Pokretanje aplikacija

  • Prebacivanje između aplikacija

  • Komuniciranje s aplikacijama

  • Konfiguriranje sadržaja zaslona kada se upotrebljava više zaslona

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09