Origin Data Management

Obsah

Uklanjanje korisnika

Korak

1.

Na desnoj upravljačkoj ploči dijaloškog okvira Computer Management (Upravljanje računalom) dvaput kliknite na relevantnu grupu.

2.

Odaberite korisnika i odaberite Remove (Ukloni).

3.

Odaberite OK (U redu) da biste potvrdili.

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09